Wkrótce ruszy realizacja dwóch zadań, związanych z montażem kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Siemiatycze. Tym samym powiększy się liczba gospodarstw na terenie Gminy Siemiatycze do ponad 600, wyposażonych w te nowoczesne i ekologiczne urządzenia.

  Pod koniec sierpnia Gmina Siemiatycze rozstrzygnęła przetargi na dostawę i montaż kolektorów słonecznych.

   W 2018 r. realizowane są dwa projekty związane z solarami.

   Pierwszy, to „Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, dotyczący instalacji 87 zestawów. Wartość projektu wynosi 966 600 zł, dofinansowanie - 599 650 zł. Wkład własny ze strony mieszkańców – 3 135 zł (zestaw 2-panelowy), 3 733,68 (zestaw 3-panelowy).

   Drugi projekt - „Montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Siemiatycze”, dotyczy 174 zestawów, również realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość tego projektu wynosi 1 929 960 zł, dofinansowanie - 1 250 900 zł. Wkład własny ze strony mieszkańców – 3 200,47 zł (zestaw 2-panelowy, 3 648,24 zł (zestaw 3-panelowy).

   W pierwszym przypadku, spośród trzech ofert, wybrano ofertę firmy „Rzońca” z Lublina. W drugim – również spośród trzech ofert, ofertę firmy „Sanito” z Warszawy.

   Wójt Gminy Siemiatycze, Edward Krasowski, umowę z wykonawcami podpisał 4 września.

   Oba zadania będą zrealizowane do końca 2018 r.

 

Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze poprzez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych”.

Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze”

 

solary grafika 01