Fundacja OKNO NA WSCHÓD, oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, zapraszają do udziału w konkursie dotacyjnym na rozwój młodych organizacji pozarządowych.

 

 Celem Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie trzeciego sektora i wspólnot lokalnych oraz wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych i młodych organizacji pozarządowych.

   Łączna pula dotacji o którą mogą ubiegać się w tym konkursie młode organizacje pozarządowe to blisko 100 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.

  Nabór wniosków trwa do 23 października 2018 r., do godziny 23:59. Wnioski można składać przez Generator, który dostępny jest na www.podlaskielokalnie.pl

 

   Dotacje można otrzymać na: zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania organizacji (komputery, drukarki itp.), organizację szkoleń dla kadr, które podniesie poziom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego realizowania celów organizacji.

 

  Oferta skierowana jest do młodych organizacji pozarządowych, zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego, spełniających następujące kryteria:

  1. Uzyskały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Dotację.
  2. Suma przychodów w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym, jeśli organizacja została zarejestrowana w tym roku, nie przekroczyła 25 tys. zł.  Nie jest to pierwszy konkurs w ramach Programu Podlaskie Lokalnie. We wrześniu spośród 126 zgłoszonych projektów, dofinansowano blisko 50 lokalnych inicjatyw na łączną kwotę 240 000 zł.

   W pierwszym kwartale roku 2019 zostanie uruchomiony kolejny konkurs dotacyjny na Inicjatywy Lokalne, w ramach którego młode organizacje i grupy nieformalne z Podlaskiego, będą mogli składać wnioski i dostać dofinansowanie na realizację własnych pomysłów.