Kolejne pieniądze na ochotniczą straż pożarną.

  8 października Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski, oraz p. skarbnik Barbara Suszyńska podpisali w Białymstoku umowę z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości, p. Mikołajem Pawlakiem, w ramach której Gmina Siemiatycze otrzyma 36 000 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości).

   Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

   Wkład własny Gminy Siemiatycze – 363,64 zł.

 

osp umowa 2018 04

osp umowa 2018 05

 

 

          WSPÓŁFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI