kwiaty 03

 

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty Gminy Siemiatycze.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcielibyśmy wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, oraz pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Pragniemy podziękować za okazywane wsparcie dla uczniów i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.

Niech Dzień Edukacji Narodowej, oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży.


Życzymy Państwu, aby misja nauczyciela, pedagoga i wychowawcy przyniosła jak najlepsze efekty, satysfakcję i radość.


Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzymy pomyślności, zdrowia i radości z osiągnięć w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym.

Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski

oraz

Przewodniczący Rady Gminy Siemiatycze Adam Boguszewski