Na tę chwile czartajewska szkoła średnia czekała wiele lat.

czw stadion 2018 02

 

   Data 18 października wpisała się w historię szkoły średniej w Czartajewie. Tego dnia w tym Zespole Szkół Technicznych otwarty został nowy stadion lekkoatletyczny rangi międzynarodowej.

   W uroczystości oddania do użytku tego nowoczesnego obiektu sportowego wzięli udział przedstawiciele władz różnego szczebla z Wiceministrem Tadeuszem Romańczkiem, Wojewodą Podlaskim Bogdanem Paszkowskim, Starostą Siemiatyckim Janem Zalewskim, oraz Wicestarostą Siemiatyckim Markiem Boblem na czele, poza tym - dyrekcja i pracownicy szkoły, duchowni, służby mundurowe, a przede wszystkim ci, dla których budowano ten stadion - uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Szkoły Podstawowej w Czartajewie.

 

czw stadion 2018 03

 

   - Szanowni zebrani! (…). Z tego obiektu od dziś będą mogli korzystać nie tylko uczniowie zespołu szkół, oraz uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej w Czartajewie, ale wszyscy mieszkańcy powiatu siemiatyckiego. Nie budowaliśmy tego obiektu z myślą tylko o uczniach szkół z Czartajewa, lecz z myślą o wszystkich. Serdecznie zapraszamy do korzystania. To stadion dla nas wszystkich (…) - mówił Wicestarosta Siemiatycki Marek Bobel.

 

czw stadion 2018 08

 

   Stadion ma zaplecze szatniowo – sanitarne, szeroką bieżnię z tartanu, miejsca przeznaczone do skoków w dal, trójskoku, skoku wzwyż, pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem oraz oszczepem, do skoku o tyczce. Boisko piłkarskie z naturalnej trawy poddano renowacji. Zbudowano trybuny. Stadion jest oświetlony.

 

czw stadion 2018 21


   Budowa kosztowała prawie 4,2 mln zł. Powiat Siemiatycki (inwestor) zyskał 1,5 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pieniądze na budowę pozyskano też z innych źródeł, m.in. 300 tys. zł dołożyła Gmina Siemiatycze.