Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi informuje o pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych w 2017 r. z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 

pismo mini rol 2018 11

 

 

 

   PISMO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (pdf, 81 kb)