Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze położonej w obrębie wsi Anusin.

 

   WYKAZ