Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje o wynikach badań próbek wody.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje, że na podstawie badań próbek wody pobranych w listopadzie 2018 r. z wodociągu zaopatrzenia zbiorowego Kłopoty Stanisławy, woda odpowiada wymaganiom chemicznym, fizykochemicznym, bakteriologicznym i organoleptycznym.