28 grudnia w Szkole Podstawowej w Czartajewie, na spotkaniu wigilijnym, świąteczne oraz noworoczne życzenia składali sobie pracownicy Gminy Siemiatycze, radni, sołtysi.

 

   Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się czytaniem ewangelii o narodzeniu Jezusa. Następnie zebrali podzielili się opłatkiem i prosforą. Najwięcej życzono sobie zdrowia, pomyślności, oraz lepszego, niż dobiegający końca, 2019 roku. Wśród zaproszonych gości byli: duchowni Dziekan Siemiatycki ks. Andrzej Jakimiuk i proboszcz parafii z Czartajewa ks. Tomasz Żukowski, A Wicestarosta Siemiatycki Mare Bobel, komendanci służb mundurowych. Na koniec zebrani posilili się smacznymi dobrami z kuchni Szkoły Podstawowej w Czartajewie, przygotowanymi przez panie obsługujące szkolną stołówkę.