28 grudnia, podczas ostatniej sesji Rady Gminy Siemiatycze w 2018 r., radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2019 r.

     Uchwała dotycząca budżetu była główny punktem obrad. W 2019 r. dochody wydatki budżetu Gminy Siemiatycze planuje się na ok. 21,7 ml zł, wydatki na ok. 22 mln zł. Najważniejsze plany inwestycyjne: termomodernizacja byłego budynku gimnazjum przy ul. Kościuszki w Siemiatyczach, rozbudowa sieci wodociągowej w Czartajewie oraz Wólce Nadbużnej, rozbudowa oświetlenia ulicznego (Baciki Średnie, Kłopoty Bujny, kol. Anusin, Wólka Nadbużna, Ossolin), utworzenie żłobka przy Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach, modernizacja świetlicy wiejskiej w Rogawce na potrzeby Klubu „Senior+”,

    W 2019 r. fundusz sołecki wyniesie 486 571 zł.

     Wójt Edward Krasowski: - Szanowni państwo!. Za ten pracowity, charakteryzujący się bardzo szybkim tempem pracy, jednocześnie udany rok, chciałbym podziękować. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dołożyli chociaż najmniejszą cząstkę do funkcjonowania, wsparcia, oraz rozwoju Gminy Siemiatycze. Dziękuję pracownikom urzędu i naszych jednostek, dziękuję instytucjom i samorządom, dzięki którym nasza praca przyniosła efekty. Dziękuję również naszym mieszkańcom za cierpliwość, uwagi, słowa otuchy. Jednocześnie życzę państwu lepszego, pomyślnego i bardziej owocnego Nowego 2019 Roku.

   W sesji uczestniczyli m.in. Wicestarosta Marek Bobel, oraz komendanci służb mundurowych, którzy także otrzymali podziękowania za owocną współpracę w 2018 r.

 

sesja grudzien 2018 201