8 stycznia sołtysi z dekanatów: siemiatycki, sarnacki, oraz ciechanowiecki spotkali się na dorocznym opłatku u Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa.

 

   Co roku w spotkaniu tym uczestniczą również sołtysi z terenu gminy Siemiatycze, należącej do dekanatu siemiatyckiego. W tym roku, w imieniu zebranych sołtysów, noworoczne życzenia dla ks. Biskupa składa pan Antoni Pykało, sołtys sołectwa Ossolin z gminy Siemiatycze. Również od sołtysów podarował ks. Biskupowi kosz miodu z podlaskiej pasieki.

 

   Więcej o tym spotkaniu można przeczytać na stronie Diecezji Drohiczyńskiej.