Długie miesiące oczekiwania, miesiące wytężonej pracy, wiele zabiegów związanych z dostosowaniem do wymogów. I wreszcie upragniony finał – Ochotnicza Straż Pożarna z Kajanki należy do Krajowego systemu Ratowniczo – Gaśniczego!

    Oficjalny akt włączenia do tego elitarnego systemu miał miejsce 28 stycznia w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, podczas narady podsumowującej funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim w 2018 r. W imieniu druhów z Kajanki symboliczny akt Decyzji o Włączeniu do KSRG, nadany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, odebrał prezes OSP Kajanka, druh Ernest Krauze.

 

kajanka ksrg 2019 01

 

   Oprócz straży z Kajanki tego dnia do KSRG włączono OSP z: Andryjanek (gm. Boćki), Dąbrowy Wielskiej (gm. Czyżew).

 

kajanka ksrg 2019 02

   Roczna narada odbyła się z udziałem mi.in. Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego,Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, druha Andrzeja Koca - Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

   OSP Kajanka jest kolejnym ratowniczym ogniwem na terenie gminy Siemiatycze w KSRG po OSP Słochy Annopolskie.

 

kajanka ksrg 2019 03

kajanka ksrg 2019 04

   fot. KW PSP w Białymstoku