2 lutego, z inicjatywy sołtysa Kajanki – p. Ernesta Krauze oraz rady sołeckiej, mieszkańcy tej miejscowości mieli możliwość uczestniczenia w prawdziwym kuligu.

 

  Były konie, sanie, jak również dopisała atmosfera. Zabawy i frajdy było dużo, nie tyko dla najmłodszych. Na zakończenie tej zimowej eskapady, na wszystkich uczestników czekał ciepły poczęstunek.

 

kajanka kulig 2019 01

kajanka kulig 2019 02

kajanka kulig 2019 03