Zakończyły się wybory do rad sołeckich na kadencję 2019 – 2014. Wybory, w poszczególnych sołectwach, trwały od 1 do 27 lutego.

   W porównaniu z poprzednią kadencją rad sołeckich (2015 -2019) zmiany osób pełniących funkcje sołtysów zaszły w 17 sołectwach, na 42 sołectwa (40%).

   Frekwencja na wyborach soleckich, również w porównaniu z wyborami z 2015 r., była wysoka (ponad 30%).

  Nowi sołtysi: Renata Żebrowska (Baciki Dalsze), Mieczysław Andrzejczuk (Boratyniec Ruski), Janusz Stępkowski (Cecele), Wojciech Nowak (Czartajew), Iwona Wiercińska (Kłopoty - Stanisławy), Elżbieta Orzepowska (Krupice), Wiaczesław Buchowiec (Klekotowo), Kamil Olszewski (Kłopoty – Bujny), Radosław Kłopotowski (Krasewice: Stare, Jagiełki, Czerepy), Marek Moczulski (Kłopoty – Patry), Natalia Fiedorczuk (Klukowo), Mieczysław Orzepowski (Lachówka), Daniel Oksieńciuk (Ossolin), Igor Turczynia (Skiwy Duże), Grażyna Wilczyńska (Wólka Nadbużna), Aneta Mickiewicz – Olszewska (Tołwin), Emilia Boguszewska (Wiercień Mały), Aneta Adamczuk (Zalesie).

 

Wszystkim wybranym sołtysom, oraz radom sołeckim, gratuluję wyboru.Życzę też powodzenia i owocnej pracy na rzecz swoich sołectw. Jestem przekonany, że w wyniku naszej wspólnej pracy uda nam się polepszyć codzienne życie naszej lokalnej społeczności.

                                                                                     Wójt Edward Krasowski

 

Wykaz sołtysów Gminy Siemiatycze i Rady Sołeckiej

Kadencja 2019-2024

Sołtys wsi Anusin: Kisiel Stanisław

Rada Sołecka: Iwaniuk Beata

Kot Zbigniew

Laszuk Krystyna

Sacharczuk Aleksandra

Sołtys wsi Boratyniec Lacki: Mioduszewski Roman

Rada Sołecka: Boratyński Rafał

Mioduszewski Grzegorz

Pogorzelski Piotr

Sołtys wsi Baciki Średnie: Mędrycki Andrzej

Rada Sołecka: Doliński Jan

Turczuk Piotr

Gierasimiuk Mirosław

Sołtys wsi Baciki Dalsze: Żebrowska Renata

Rada Sołecka: Iwaniuk Agnieszka

Siemieniuk Piotr

Puch Paweł

Dmitruk Krzysztof

Sołtys wsi Baciki Bliższe: Kowalczuk Waldemar

Rada Sołecka: Ulianiuk Irena

Romaniuk Walentyn

Panasiuk Leszek

Jurkiewicz Arkadiusz

Sołtys wsi Boratyniec Ruski: Andrzejczuk Mieczysław

Rada Sołecka: Krawczuk Leszek

Kapelka Aleksander

Mudel Eugeniusz

Radosiuk Krystyna

Sołtys wsi Cecele: Stępkowski Janusz Kazimierz

Rada Sołecka: Solaniuk Paweł

Stępkowska Kamila

Stępkowska Edyta

Brzezińska Magdalena

Sołtys wsi Czartajew: Nowak Wojciech

Rada Sołecka: Stankowiak Andrzej

Klimaszewska Swietłana

Kamiński Adam

Poletyło Zygmunt

Sołtys wsi Grzyby – Orzepy: Bujno Dawid

Rada Sołecka: Porzeziński Józef

Porzeziński Szymon

Sołtys wsi Kłopoty Stanisławy: Wiercińska Iwona

Rada Sołecka: Lewkowicz Adam

Porzeziński Łukasz

Zdanowicz Wioletta

Sołtys wsi Krupice: Orzepowska Elżbieta

Rada Sołecka: Sugiero Krzysztof

Orzepowski Waldemar

Jaszczołt Andrzej

Sołtys wsi Klekotowo: Buchowiec Wiaczesław

Rada Sołecka: Leoniuk Katarzyna

Kaliszuk Sławomir

Gawryluk Roman

Sołtys wsi Kułygi: Marciniuk Jerzy

Rada Sołecka: Marciniuk Agnieszka

Chlebińska Danuta

Chlebiński Marek

Sołtys wsi Kłopoty Bujny: Olszewski Kamil

Rada Sołecka: Malinowski Wiesław

Zgierun Zdzisław

Koczewska Anna

Sołtys wsi Kajanka: Krauze Ernest

Rada Sołecka: Markiewicz Marek

Świetliński Tomasz

Konczerewicz Magdalena

Muczko Mirosław

Sołtys wsi Korzeniówka Duża: Porzezińska Małgorzata

Rada Sołecka: Tołwiński Witold

Łopuski Walenty

Klepacki Marcin

Sołtys wsi Krasewice Stare, Jagiełki, Czerepy: Kłopotowski Radosław

Rada Sołecka: Moczulski Piotr

Krasowska Katarzyna

Niewiarowski Mieczysław

Sołtys wsi Kłopoty Bańki: Kryński Roman

Rada Sołecka: Miłkowski Jerzy

Zaremba Krzysztof

Michalak Marek

Sołtys wsi Kłopoty Patry: Moczulski Marek

Rada Sołecka: Kłopotowski Paweł

Boguszewski Wiesław

Marcjanik Andrzej

Sołtys wsi Klukowo: Fiedorczuk Natalia

Rada Sołecka: Makiej Jan

Nowak Anna

Makiej Monika

Sołtys wsi Lachówka: Orzepowski Mieczysław

Rada Sołecka: Tchórznicki Tomasz

Orzepowski Piotr

Wierzchucki Ludwik

Tchórznicki Dariusz

Sołtys wsi Laskowszczyzna: Prokopczuk Angelika

Rada Sołecka: Andrzejuk Zenoida

Sobieszczańska Maria

Turczuk Mikołaj

Sołtys wsi Leszczka: Tryniszewska Beata

Rada Sołecka: Łyszkowicz Martyna

Boguszewska Mirosława

Tryniszewski Mirosław

Sołtys wsi Moczydły: Niewiarowski Ryszard Jerzy

Rada Sołecka: Kłopotowska Lucyna

Żoch Jolanta

Kryński Bogdan

Sołtys wsi Ogrodniki: Bociuk Katarzyna

Rada Sołecka: Kondraciuk Marta

Gumieniak – Sidewicz Paulina

Iwanowski Łukasz

Sołtys wsi Ossolin: Oksieńciuk Daniel

Rada Sołecka: Sidun Piotr

Pykało Antoni

Błaszczuk Wiesława

Sołtys wsi Olendry: Mantur Katarzyna

Rada Sołecka: Sadowski Mirosław

Tarasiuk Piotr

Mantur Jarosław

Sołtys wsi Rogawka: Grzyb Anna

Rada Sołecka: Czapko Maria

Łożecka Grażyna

Kisiel Marta

Sołtys wsi Romanówka: Wardecka Joanna

Rada Sołecka: Mantur Bożena

Tereszkiewicz Bożena

Tomczuk Leonty

Sołtys wsi Skiwy Duże: Turczyniak Igor

Rada Sołecka: Turczyniak Martyna

Niemyńska Wioleta

Pikulińska Justyna

Sołtys wsi Skiwy Małe: Orzepowski Mieczysław

Rada Sołecka: Moczulski Wojciech

Sobótka Dariusz

Stępkowski Krzysztof

Sołtys wsi Siemiatycze – Stacja: Sadowski Jerzy

Rada Sołecka: Borkułak Artur

Konstanciuk Józef

Kościuk Katarzyna

Madejski Janusz

Sołtys wsi Słochy Annopolskie: Bajkowski Erwin

Rada Sołecka: Dmitruk Adam

Podgórzak Janusz

Łobaczewski Krzysztof

Trojanowska Katarzyna

Sołtys wsi Szerszenie: Kowalczuk Andrzej

Rada Sołecka: Gładysz Mikołaj

Kowalczuk Paulina

Terebun Walenty

Sołtys wsi Turna Mała: Żabiuk Wiaczesław

Rada Sołecka: Młynarczuk Kazimierz

Krasowski Sebastian

Bisz Jerzy

Sołtys wsi Turna Duża: Łuczko Józef

Rada Sołecka: Grzesikiewicz Kazimierz

Sidoruk Ewa

Rój Józef

Żabiuk Michał

Sołtys wsi Tołwin: Mickiewicz-Olszewska Aneta Anna

Rada Sołecka: Soszyński Krzysztof

Tołwiński Robert

Obniski Andrzej

Tołwiński Kornel

Sołtys wsi Wyromiejki: Jaszczuk Tomasz

Rada Sołecka: Jaszczuk Rozalia

Romaniuk Sławomir

Łyszkowicz Marek

Sołtys wsi Wólka Nadbużna: Wilczyńska Grażyna Zofia

Rada Sołecka: Pytel Mirosława

Szczubret Beata

Proszczuk Walenty

Borkułak Jacek

Sołtys wsi Wiercień Mały: Boguszewska Emilia

Rada Sołecka: Niewiarowska Małgorzata

Gawryluk Teresa

Sołtys wsi Wiercień Duży: Piotrowski Tadeusz

Rada Sołecka: Lubowicki Michał,

Zaremba Antoni

Dzikowski Jan

Sołtys wsi Zalesie: Adamczuk Aneta

Rada Sołecka: Parzonko Agnieszka

Poniatowska Anna

Boguszewski Stanisław