12 marca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim oficjalnie wręczono tzw. promesy podlaskim samorządom, które w niedawno rozstrzygniętym naborze otrzymały wsparcie finansowe w ramach programów ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  - „Maluch+”, oraz „Senior+”.

  Wśród samorządów, który otrzymają w bieżącym roku dofinansowanie jest Gmina Siemiatycze, zarówno w programie „Maluch+”, jak i „Senior+. To 630 tysięcy zł na utworzenie 21 miejsc w  żłobku (w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach), oraz prawie 150 tysięcy zł na utworzenie kolejnego Klubu „Senior+”, tym razem w dotychczasowej świetlicy w Rogawce. W imieniu samorządu Gminy Siemiatycze promesy odebrał Wójt Edward Krasowski.

   Gmina Siemiatycze jest jedynym samorządem z woj. podlaskiego, który otrzyma dofinansowanie jednocześnie z obu programów.

   W bieżącym roku w podlaskim na tegoroczną  edycję programu „Maluch+” przeznaczonych jest 9,8 mln zł, zaś w ramach programu „Senior+” do podlaskich samorządów na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych trafi 2,2 mln zł.

  

   Więcej o wydarzeniu na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

prmesa maluch 2019 01

promesa maluch 2019 02