Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Siemiatyczach informuje, że na podstawie badań próbek wody pobranych 13 marca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Czartajewie stwierdzono, że w zakresie wykonywanych badań woda odpowiada wymaganiom: chemicznym, fizykochemicznym, bakteriologicznym i organoleptycznym.