SLGD "Tygiel Doliny Bugu ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne, niż LGD.

  Cel szczegółowy - wparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy.

  Przedsięwzięcie - powrót na rynek pracy poprzez samozatrudnienie na operacje z zakresu typu projektu nr 3 - Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020".

 

   Szczegóły tutaj.