30 kwietnia po raz kolejny obradowali radni Gminy Siemiatycze.

  Głównym punktem obrad było głosowanie nad projektami uchwał (można je odnaleźć tutaj). Poza tym obrady zawierały szereg istotnych informacji dla gości, radnych i sołtysów, związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

 

sesja kwiecien 2019 01

 

   Wójt Edward Krasowski: - Szanowni państwo, ma dobrą informację związaną z naszymi drogami. Otóż rozstrzygnęliśmy przetarg na remont zniszczonych odcinków. Do odnowy nawierzchni planowanych odcinków, dokładamy jeszcze remont drogi do Moczydeł. Łącznie daje nam to blisko 10 km dróg gminnych przeznaczonych do modernizacji, z poboczami. Szacunkowy koszt – około półtora miliona zł. Kontynuując temat dróg, dodam że praktycznie co roku dokładamy do remontów dróg powiatowych. Tak będzie i w tym roku. Powiat siemiatycki wyremontuje trzy odcinki: Boratyniec Ruski – Szerszenie, Wiercień Duży – Romanówka, oraz ok. 200 metrów w Wólce Nadbużnej, a my poniesiemy 50 procent nakładów. Te powiatowe odcinki są w złym stanie. Chcielibyśmy również skorzystać z rządowego programu przebudowy dróg, konkretnie wytypować odcinek drogi powiatowej od trasy wojewódzkiej do Kułyg. Odcinek ma ponad 2 km, na co dołożylibyśmy ok. 700 tysięcy zł.

   Do remontu (położenia tzw. „nakładek) zakwalifikowano drogi gminne: Kłopoty Bujny – Kłopoty Patry, Rogawka – trasa wojewódzka 690, Wiercień Duży – Lachówka, ul. Spacerowa w Czartajewie, Skiwy Małe – do granicy gminy, Cecele – kolonia Cecele.

 

sesja kwiecien 2019 02

 

 Jak zwykle, spore plany inwestycyjne związane są z oświatą – w okresie wakacyjnym planuje się gruntowny remont wnętrza szkoły w Szerszeniach, przygotowywane są przetargi na rozbudowę przedszkola gminnego, oraz utworzenie żłobka.

   Wójt Edward Krasowski: - Dlaczego ciągle inwestujemy w oświatę? W przedszkola i żłobek? Otóż jak objąłem stanowisko wójta, rocznie z tytułu uczęszczania naszych dzieci do przedszkoli w mieście płaciliśmy ok. 500 - 600 tysięcy zł. Te koszty znacznie zmniejszyliśmy. Trudno mówić w takim przypadku o dochodowości z naszej strony, raczej o o oszczędności.

   Ważną informacją było również to, że Gmina Siemiatycze pozyskała ok. 390 tysięcy zł z programu EFRR. Ok. 90 tys. zł zostanie przeznaczonych a tzw. utylizację azbestu, zaś ok. 300 tys. zł na budowę lub uzupełnienie oświetlenia w: Altainie, Bacikach Bliższych, w tzw. „Czystej Dolinie”.

   Sesja odbyła się w gościnnej świetlicy w Siemiatyczach Stacji.

 

sesja kwiecien 2019 03