OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej, okręg wyborczy nr 83

w Siemiatyczach

z dnia 08 lipca 2019 r.

o ogłoszeniu dodatkowego naboru kandydatów na członków Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w wyborach zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Na podstawie § 14 ust. 1. uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Komisja Okręgowa wzywa członków izby do zgłaszania kandydatów w dodatkowym naborze na członka Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, w okręgu wyborczym nr 83
w Siemiatyczach , w powiecie siemiatyckim.

Termin zgłaszania kandydatów w dodatkowym naborze mija

w dniu 11 lipca 2019 r.

Członkowie Komisji pełnić będą dyżury w siedzibie komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej w dniach od 9 lipca do 11 lipca 2019 r. w godz. od 8.00 do 15.00

 

Przewodniczący Komisji Okręgowej

Fiedorczuk Natalia