Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że w pok. nr 6 i 8 Urzędu Gminy w Siemiatyczach (ul. Kościuszki 35), można pobrać wnioski dotyczące szacowania szkód na gruntach, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019 r., np suszy.

  Wniosek można pobrać również tutaj:

-word,

- pdf.

 

  W pok. nr 6 i 8 przyjmowane są również wypełnione wnioski. Dostępna jest też pomoc pracowników Urzędu w wypełnieniu wniosku.