Poniżej zamieszczamy WZÓR (do wydruku) DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości.

Załącznik

pdf

word