Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć następujące jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. Jednostki takie nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.) funduszem sołeckim.

 

SOŁECTWOSOŁTYS
 Anusin  Gawryś Andrzej
 Baciki Bliższe Waldemar Kowalczuk
 Baciki Dalsze Remiszewska Wioletta
 Baciki Średnie Mędrycki Andrzej 
 Boratyniec Lacki Mioduszewski Roman 
Boratyniec Ruski Andrzejczuk Mieczysław
 Cecele Stępkowski Janusz
 Czartajew  Grzybowski Adam
 Grzyby Orzepy Bujno Dawid 
 Kajanka Krauze Ernest
Klekotowo Buchowiec Wiaczesław
Klukowo Fiedorczuk Natalia
Kłopoty - Bańki Kryński Roman
Kłopoty - Bujny Olszewski Kamil
Kłopoty - Patry, Wólka Biszewska Moczulski Marek
Kłopoty - Stanisławy Wiercińska Iwona
Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała Porzezińska Małgorzata
Krasewice Jagiełki, Czerepy, Stare Kłopotowski Radosław
Krupice Orzepowska Elżbieta
Kułygi Marciniuk Jerzy
Lachówka Orzepowski Mieczysław
Leszczka Tryniszewska Beata
Laskowszczyzna Prokopczuk Angelika
Moczydły Niewiarowski Ryszard
Ogrodniki Bociuk Katarzyna
Olendry Mantur Katarzyna
Ossolin Oksieńciuk Daniel
Rogawka Grzyb Anna
Romanówka Wardecka Joanna
Siemiatycze Stacja Sadowski Jerzy
Skiwy Duże Igor Turczyniak
Skiwy Małe Orzepowski Mieczysław
Słochy Annopolskie Erwin Bajkowski
Szerszenie  Kowalczuk Andrzej
Tołwin Olszewska-Mickiewicz Aneta
Turna Duża Kazimierz Grzesikiewicz
Turna Mała Żabiuk Wiaczesław
Wiercień Duży Piotrowski Tadeusz
Wiercień Mały Niewiarowska Małgorzata
Wólka Nadbużna Wilczyńska Grażyna
Wyromiejki Jaszczuk Tomasz
Zalesie Adamczuk Aneta