Inwestycje

Trwa kapitalny remont stacji uzdatniania wody w Kłopotach Stanisławach.

   Zakończyła się modernizacja drogi gminnej, od strony trasy wojewódzkiej nr 690 (Siemiatycze – Ciechanowiec) do wsi Kułygi.

  Zakończyły się prace związane z remontem wnętrza Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.

   Trwa przebudowa budynku byłego gimnazjum gminnego, z przystosowaniem na żłobek, przedszkole, oraz urząd gminy.

  Rozpoczął się remont budynku świetlicy w Rogawce, z przekształceniem na Klub Senior”+”.

 Zakończyły się remonty dróg na terenie gminy Siemiatycze.

Zakończyły się remonty dróg powiatowych na terenie gminy Siemiatycze.

  Realizacja transgranicznego projektu pod nazwą “Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych”.

  Zakończona została budowa parkingu przy Klubie „Senior+” w Bacikach Dalszych.

Powstały kolejne wiaty na terenie gminy Siemiatycze.

Strona 1 z 7