"Aktywna tablica" - 35 tys. zł dotacja dla SP Szerszenie!

Dodane przez admin - pon., 22/08/2022 - 21:18

Kategoria

Gmina Siemiatycze otrzymała  dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35.000 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych,  narzędzi do terapii do Szkoły Podstawowej w Szerszeniach.

Wkład własny gminy - 8.750  zł, koszt zadania - 43.750 zł.

Szkoła zakupi pomoce dydaktyczne do terapii psychoneurologicznej, terapii procesów komunikacji oraz specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wyżej wymienionych pomocy dydaktycznych.

 

szerszenie

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: