„Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno - sportowego w miejscowości Czartajew”

Dodane przez admin - czw., 18/05/2023 - 08:31

Kategoria

Umowa na dużą inwestycję podpisana.

To zadanie pod nazwą „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno - sportowego w miejscowości Czartajew”. Konkretnie to: budowa dwóch boisk przy szkole podstawowej (trawiastego i ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych), bieżni, zaplecza szatniowo – sanitarne, ogrodzenie, oświetlenie, plac zabaw, zaś w miejscu obecnej świetlicy – nowy budynek, który będzie pełnik rolę świetlicy i w którym będzie mieściła się biblioteka gminna i GOK.

Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach - Stacji za kwotę blisko 6,5 mln zł.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu – „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Gmina Siemiatycze otrzymała na ten cel dotację w wysokości prawie 5 mln zł.

 

 

cz
cz
cz
cz

Strony w dziale:

Strony w dziale: