Remont świetlicy w Romanówce

Dodane przez admin - wt., 12/04/2022 - 07:22

Kategoria

Zakończył się remont świetlicy w Romanówce.

Na bieżący rok zakres remontu obejmował przede wszystkim wykonanie nowej podłogi. Dotychczasową podłogę, wykonaną z drewnianych belek, opartych na legarach, trzeba było zastąpić systemem nowocześniejszym, jak i trwałym. Powstała więc gruba wylewka betonowa, po ówczesnym demontażu dotychczasowej podłogi oraz zagęszczeniu podsypki piaskowej. Z kolei wylewka została pokryta estetycznymi płytkami, odpornymi na ścieranie, przeznaczonymi do intensywnego eksploatowania. Prace remontowe trwały również w kuchni świetlicy, gdzie rozebrany został piec kaflowy, dzięki czemu pomieszczenie kuchenne zyskało na przestrzeni i funkcjonalności.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach Stacji. Prace zostały sfinansowane z budżetu Gminy Siemiatycze, m.in. w ramach funduszu sołeckiego Romanówki.

Być może to nie koniec prac remontowo - budowlanych w tym sołectwie w bieżącym roku. Gmina Siemiatycze złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie budowy zaplecza scenicznego przy świetlicy. Zakres planowanych prac obejmuje stworzenie na placu za świetlicą zadaszonej i nieco wyniesionej w górę minisceny, z terenem utwardzonym, co jest związane z poprawą funkcjonalności podczas corocznych występów zespołów w trakcie wydarzenia Święto Wsi Romanówka. Planowane prace obejmują też ogrodzenie terenu i nasadzenia.

 

 

romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka
romanowka

Strony w dziale: