Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację!

Dodane przez admin - pon., 14/02/2022 - 11:36

Kategoria

Do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

 

ceeb

 

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ewidencja obejmie źródła ogrzewania i spalania paliw do 1 MW, które w tej chwili nie wymagają pozwoleń „emisyjnych” ani zgłoszenia w myśl przepisów Prawa ochrony środowiska. Nie ma znaczenia zatem, czy źródło ciepła i spalania paliw znajduje się w domku na działce, czy w kamienicy, czy w warsztacie  - wszystko trzeba będzie zgłosić, wybierając tylko odpowiednią formę deklaracji. Ważne! - trzeba zgłosić wszystkie piece i kotły: gazowe, węglowe czy na pellet, piecokuchnie, kominki, pompy ciepła czy ogrzewanie z sieci. W imieniu mieszkańców domów wielorodzinnych zrobi to zarządca.

 

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJE?

W formie elektronicznej, czyli przez internet - za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu –  to chyba najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. W celu złożenia deklaracji można wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl

    CEEB deklaracja online – instrukcja jak złożyć? (POBIERZ)

    W formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 88 (w sekretariacie, pok. nr 11, I piętro, lub na parterze w pkt. podawczym).

Formularze:

- formularz A – budynki i lokale mieszkalne,

 - formularz B – budynki i lokale niemieszkalne,

- wypełniony wzór.

 

TERMINY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI  

Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021, należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

 

CO ZAWIERA DEKLARACJA ?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

 -   imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

  -  adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

  -  informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

  -  numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

  -  adres e-mail (opcjonalnie).

 

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania, m.in.  informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

 

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

 

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli uznaje się spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Baza źródeł ogrzewania to pierwszy moduł. CEEB dostarczy solidnej wiedzy o stanie technicznym budynków w Polsce. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

 

Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na nw. stronach internetowych:

    www.gunb.gov.pl

    www.zone.gunb.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

Strony w dziale: