Wniosek ok nadanie nr pesel dla obywatela Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ PESEL

Dodane przez admin - pon., 28/03/2022 - 20:23

Kategoria

Nadanie numeru PESEL jest możliwe od 16 marca 2022 r., z dniem powszechnego uruchomienia usługi obsługi wniosków.

 

  1. Obywatel Ukrainy może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolny organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej
  3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnej ubiegającej się o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy
  4. Do wniosku dołącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie brwi, oczy - zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby.
  5. Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości.

 

WNIOSEK DO POBRANIA

KLAUZULA RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony w dziale: