Lokalna akcja pomocy Ukrainie!

Dodane przez admin - pt., 01/04/2022 - 11:53

Kategoria

Szanowni mieszkańcy gm. Siemiatycze! Darczyńcy!

Już ponad miesiąc trwa agresja Rosji na Ukrainę i przez ponad miesiąc mierzymy się z wielką ogólnopolską akcją dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy. Również wielu naszych mieszkańców i podmiotów pomaga uchodźcom w przeróżny sposób. W najczęstszych przypadkach są to prywatne osoby i rodziny, które biorą pod swój dach uciekających przed wojną, najczęściej matki z dziećmi.

Na dzień 31 marca 2022 r. na terenie gm. Siemiatycze było 81 obywateli Ukrainy, zakwaterowanych w większości w domach prywatnych. To przeważnie matki z dziećmi, lub rodziny wielodzietne, spośród których najmłodszy uchodźca ma zaledwie 3 miesiące, aczkolwiek są również seniorzy. Sporo takich osób znalazło również schronienie u właścicieli lokalów noclegowych, gdzie mają m.in. dach nad głową oraz wyżywienie. 11 osób zakwaterowaliśmy w naszych obiektach, konkretnie w świetlicach. Do gminnych szkół podstawowych uczęszcza w chwili obecnej 22 dzieci ukraińskich, z czego 18 do szkoły w Czartajewie.

Wójt Edward Krasowski: - Szanowni Państwo! Proces przyjęcia uchodźców uciekających przed wojną cały czas trwa. Prawdopodobnie liczba obywateli Ukrainy na naszym terenie systematycznie będzie rosła. My, jako samorząd również zaangażowaliśmy się w proces przyjęcia i adaptacji uchodźców. Ale w pierwszej kolejności należy docenić i podziękować tym wszystkim naszym mieszkańcom, którzy pomagali takim osobom od pierwszych chwili ich pobytu, jak również pomagają teraz. Przede wszystkim wielkie, płynące z głębi serca podziękowania należą się prywatnym osobom i rodzinom, którzy przyjęli ukraińskie rodziny pod swój dach i już kilka tygodni żyją z nimi, dzielą się z nimi tym co mają, nawet utrzymują, karmią, wożą do instytucji i pomagają załatwiać podstawowe sprawy. Dla Was – szanowni Państwo, należy się wielki szacunek!  Serdecznie dziękuję dyrekcji i  personelowi naszych szkół za szybką reakcję związaną z przyjęciem ukraińskich dzieci - za zakupione podstawowe rzeczy, typu plecaki czy inne szkolne przybory, oraz podarowane podobne materiały przez naszych uczniów. Serdecznie dziękuję naszemu radnemu panu Zygmuntowi Poletyło, sołtysowi Czartajewa panu Andrzejowi Grzybowskiemu, oraz innymi mieszkańcom Czartajewa za pomoc w kwaterowaniu ukraińskiej rodziny w świetlicy w Czartajewie. Serdecznie dziękuję mieszkańcom Krupic, z panią sołtys na czele Elżbietą Orzepowską za codzienną pomoc i dobre słowo dla dwóch rodzin ukraińskich zakwaterowanych w świetlicy w Krupicach. Dziękuję strażakom ochotnikom z terenu naszej gminy i nie tylko, którzy przekazali sprzęt strażacki i środki opatrunkowe, a w szczególności strażakom OSP Kajanka, z druhem Ernestem Krauze na czele, którzy zainicjowali tę zbiórkę. Dziękuję druhowi Januszowi Podgórzakowi, organizującemu zbiórkę darów w Słochach Annopolskich. Dziękuję mieszkańcom Rogawki, Klukowa, Krupic, Ogrodnik, Wólki Nadbużnej, Słoch Annopolskich, Kłopot Baniek, jak również podmiotom prywatnym, których nie jestem w stanie wymienić, którzy również – albo zbierali lub dostarczali dary, albo pieniądze. Podziękowania należą się mieszkankom Laskowszczyzny, z panią sołtys Angeliką Prokopczuk na czele, za szybką akcję doposażenia ukraińskiej rodziny. Dziękuję panu Bartkowi Kozłowskiemu za montaż i bezpłatne użyczenie dystrybutora wody. Dziękuję pani Ewie Grzesikiewicz, właścicielce baru "Emka". Dziękuję parafiom. Szczerze doceniam tych wszystkich, którzy pomogli umeblować nasze świetlice w łóżka, szafy i inne meble, dzięki czemu uchodźcy czują się prawie tak samo, jak w domu. Bardzo dziękuję wszystkim osobom i rodzicom dzieci uczęszczających do naszych szkół i przedszkoli, którzy szybko i hojnie odpowiedzieli na ogólnogminną zbiórkę darów na rzecz Ukrainy. Zbiórki takie zostały zorganizowane w szkołach, przedszkolach. Dziękuję pracownikom urzędu gminy i GOPS za hojność podczas zbiórki pieniędzy, za które kupiliśmy wojskową siatkę maskującą. Przepraszam, jeśli pominąłem jakieś sołectwo lub podmiot, który również pomógł i wsparł uchodźców , lecz być może nie dotarły do nas wszystkie sygnały o organizowanych przez naszych mieszkańców zbiórkach i inicjatywach. Szanowni Państwo, jestem dumny, że nasi mieszkańcy tak licznie podejmują szereg inicjatyw, aby wesprzeć w jakikolwiek sposób osoby, które uciekają przed wojną. Zawsze wiedziałem, że można na Państwa liczyć!

Jako samorząd zebraliśmy w jedno miejsce wszystkie rzeczy i dary na rzecz Ukrainy, dostarczane do naszych placówek oświatowych. Jest tego naprawdę dużo. W przeważającej części to: środki czystości, żywność z długą datą przydatności do spożycia, pieluchy, artykuły szkolne, ręczniki. Mamy stały kontakt z obwodem równieńskim na Ukrainie, gdzie dary te wkrótce zawieziemy. Dużym gestem solidarności z naszej strony będzie również podarowanie dla straży pożarnej z tego obwodu samochodu pożarniczego marki Star, wraz z zebranym wyposażeniem, który jest obecnie na stanie w OSP Kajanka. O dostarczeniu naszych gminnych darów – poinformujemy.

Celem uzupełnienia - sprzęt strażacki, oraz środki opatrunkowe podarowali: OSP - Słochy Annopolskie, Tołwin, Krupice, Kajanka, Siemichocze, Nurzec Stacja, Drohiczyn, Żurobice, Dołubowo, druhowie z Ciechanowca, Gmina Mielnik, właściciele jednej z siemiatyckich aptek, stowarzyszenie „PSS Podaj dalej” z subregionu bielskiego, Szkoła Podstawowa w Grodzisku.

DZIĘKUJEMY!!!

ukr

Strony w dziale: