Zarządzenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty Bujny

Dodane przez admin - wt., 05/04/2022 - 22:15

Kategoria

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze przy ul. Tadeusza Kościuszki 88 – wykaz nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kłopoty Bujny, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

                                                                                                                               Wójt Edward Krasowski

 

ZARZĄDZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

Strony w dziale: