Zarządzenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Turnie Małej

Dodane przez admin - czw., 21/04/2022 - 15:54

Kategoria

 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze przy ul. Tadeusza Kościuszki 88 – wykaz nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Turna Mała, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Wójt Edward Krasowski

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SIEMIATYCZE, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI TURNA MAŁA

 

 

 

Strony w dziale: