"Korpus wsparcia seniorów"

Dodane przez admin - pt., 20/05/2022 - 16:00
senior

Kategoria

Gmina Siemiatycze zaprasza mieszkańców gm. Siemiatycze w wieku 65+ do udziału w projekcie Opaska Telemedyczna dla Seniora w ramach programu osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II Opaska ratująca życie.

W ramach programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na r. 2022, Moduł II Opaska ratująca życie, 50 seniorów z gminy Siemiatycze otrzyma opaskę telemedyczną, umożliwiającą całodobową teleopiekę, siedem dni w tygodniu. Seniorom zostanie zapewnione m. in. podłączenie opaski do systemu teleopieki z możliwością całodobowej łączności z centrum teleopieki, przeszkolenie w zakresie obsługi opaski oraz działania systemu teleopieki, możliwość generowania raportów ze wskaźników mierzonych przez opaskę oraz całodobowy monitoring i rejestracja sygnałów alarmowych.

Projekt jest adresowany do seniorów w wieku 65 lat i więcej mieszkających na terenie Gminy Siemiatycze, wymagających wsparcia.

Zgłoszenia/dokumenty rekrutacyjne osób zainteresowanych przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze, w terminie od 09.05.2022 do 31.05. 2022 r.

 

Dodatkowe informacje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach:

  • kontakt telefoniczny pod numerami: 85 730 54 35
  • kontakt osobisty – GOPS, ul. Kościuszki 88,17-300 Siemiatycze

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

 

 

 

 

 

 


Source URL: https://gminasiemiatycze.pl/aktualnosc/komunikaty/960-korpus-wsparcia-seniorow