Ankieta "Poziom satysfakcji mieszkańców"

Dodane przez admin - czw., 23/06/2022 - 21:12

Kategoria

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizowaną zgodnie z procedurą LSR oraz Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, link poniżej.

 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a91ab2ba&b=490f31d23b&c=8dfceb68

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: