ue loga 2020 05

Szanowni Rodzice!

 

Szkoła Podstawowa w Czartajewie rozpoczyna rekrutację do projektu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Dodatkowe zajęcia w OWP Czartajew”.

Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej skierowanej do 60 dzieci w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Czartajewie w zakresie kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw / umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji 8 nauczycieli ( 8 K ) do końca czerwca 2021 r.

Gmina Siemiatycze otrzymała na realizację Projektu dofinansowanie w wysokości 246 476,39 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W Szkole Podstawowej w Czartajewie zapewnimy w roku szkolnym 2020/2021 opiekę przedszkolną dla 70 dzieci w wieku 3 - 6 lat. Do nich właśnie skierowana jest oferta zajęć dodatkowych.

Wszystkie dzieci skorzystają z zajęć teatralnych, plastycznych, języka angielskiego, muzyczno-ruchowych, matematyczno-przyrodniczych. Dzieci 5 i 6 -letnie skorzystają dodatkowo z nauki pływania, karate oraz zajęć z kodowania. Dzieci wymagające wsparcia będą uczęszczać na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Do realizacji każdego rodzaju zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, łącznie za kwotę 90 tys. zł. Przewidziano między innymi zakup laptopów, tabletów, programów edukacyjnych do prowadzenia zajęć, pomocy do nauki kodowania czy zakup magicznego dywanu, który będzie wykorzystywany między innymi przy nauce języka angielskiego. Zaplanowano 2 wyjazdy do Teatru Lalek w Białymstoku.