Inwestycje

     Drugi, etap remontu świetlicy w Anusinie, w 2017 r. kosztował ok. 11 000 zł.

   Zakończył się remont wnętrza świetlicy w Romanówce. Modernizacja trwała ponad 3 miesiące.

     Nowa, asfaltowa droga, między Cecelami a Korzeniówką Małą, ma prawie 2 km długości.

 

    W 2017 r. będą kontynuowane kolejne prace przy wiatac w: Anuisnie, Kłopotach-Bujnach, Kajance i Szerszeniach.

W 2016 r. w Gminie Siemiatycze zrealizowanych zostało wiele inwestycji.

Nazwa zadania : Rekultywacja – remont rolniczej drogi dojazdowej na gruntach wsi Tołwin – etap I. Do przetargu stanęło 6 firm.

Gmina Siemiatycze partycypowała w kosztach przebudowy nawierzchni bitumicznej odcinków dróg powiatowych na terenie gminy (Kłopoty – Stanisławy  - Krasewice oraz Rogawka – Korzeniówka)

Gmina Siemiatycze zrealizowała zadanie pt. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B od drogi pow. 1763B – do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1745mb . Beneficjentami bezpośrednimi przebudowy drogi będą mieszkańcy wsi Anusin i Siemiatycze-Stacja.

Projekt został zrealizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.