Inwestycje

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

W dniu 30 czerwca 2014 roku została podpisana między Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Gminą Siemiatycze umowa o dofinansowanie projektu : „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”.

Projekt realizowany w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa parku linowego (dwóch tras linowych Maluch i Junior), remont dwóch domków letniskowych.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, odnowa świetlicy wiejskiej

Tytuł inwestycji: Budowa budynku garażowego w Kajance. Zadanie zrealizawano w latach 2012-2013 r. ze środków własnych Gminy Siemiatycze.