Remont placu gminnego przy świetlicy w Kajance kosztował ok. 16 000 zł.

     Prace zostały sfinansowane z budżetu Gminy Siemiatycze, wiele prac społecznie wykonali mieszkańcy Kajanki, z sołtysem Ernestem Krauze, oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, na czele. Prace obejmowały: budowę ogrodzenia, budowę schodów i tarasu, zagospodarowanie placu.
  
     Rok wcześniej obok świetlicy zbudowana została wiata.

     Wcześniejsze inwestycje, to budowa garażu dla samochód strażackiego, zakup samochodu strażackiego, który zastąpił pojazd wysłużony, utwardzenie placu przed remizą i świetlicą.