Zakończył się remont drogi dojazdowej do pól, w okolicy Czartajewa, łączący tą miejscowość z trasą wojewódzką nr 690.

droga grunt czw 01

   

     Wyremontowany odcinek ma ponad 400 metrów.


    Modernizacja została sfinansowana z funduszu sołeckiego wsi Czartajew, wyodrębnionego z budżetu własnego Gminy Siemiatycze.

droga grunt czw 04