Rozpoczęły się prace związane z budową drogi gminnej na odcinku od Kajanki (trasa wojewódzka nr 693) do Bacik Dalszych.

 

 

droga kaj bac bud 01

 

    Po pracach geodezyjnych, oraz związanych z wytyczeniem szerokości pasa drogowego, na drogę wjechał ciężki sprzęt "Maksbudu” - wykonawcy zadania.

     Budowa drogi Kajanka – Baciki Dalsze jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zadanie Gminy Siemiatycze nosi nazwę „Przebudowa drogi gminnej nr 109476B od drogi wojewódzkiej nr 693 do Bacik Dalszych”. Odcinek ma 4,022 km. Zadanie zakłada budowę nawierzchni bitumicznej, chodników przy skrzyżowaniach, 3 przystanków komunikacyjnych, oświetlonego przejścia dla pieszych w pobliżu Kajanki.

droga kaj bac bud 02


    Kwota, za jaką inwestycja zostanie zrealizowana – 4.147.846 zł. Dofinansowanie pokrywa połowę kosztów.

    Droga ma być gotowa do końca lipca bieżącego roku.

 

droga kaj bac bud 05

 

droga kaj bac bud 06

 

 

 

droga kaj bac zak 2018 01

droga kaj bac zak 2018 07