Zakończył się remont strażnicy w Słochach Annopolskich.

   Remont był dwuetapowy.

   W 2017 r. garaż OSP w Słochach Annopolskich wzbogacił się w nowe wrota do wjazdu samochodu gaśniczego, oraz nową posadzkę, wymieniono też oka. Remonty zostały sfinansowane z dotacji państwowej, oraz Urzędu Gminy Siemiatycze. To zasługa również druhów z tej miejscowości, którzy sami wykonali część prac. Z kolei w 2018 r. zakończono remont garażu. Zakres tegorocznych prac: remont ścian wewnętrznych, budowa łazienki, adaptacja pomieszczenia do celów socjalnych. Tym samym użytkowanie oraz korzystanie ze strażnicy stało się bardziej funkcjonalne i przyjemniejsze. Tegoroczne prace finansowane były z budżetu Gminy Siemiatycze (22 590 zł), oraz Komendanta Głównego PSP. (7 500 zł). Słochy Annopolskie przekazały też na te prace 10 000 zł z funduszu sołeckiego.

    Ostatnim etapem zmian w tej jednostce będzie zakup nowego samochodu gaśniczo – ratowniczego, w ramach projektu transgranicznego (polsko – białoruskiego) pod nazwą "Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych".