Realizacja transgranicznego projektu pod nazwą “Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych”.

 

   22 maja, w kameralnym miejscu, jakim jest „Ziołowy zakątek” w Korycinach (gm. Grodzisk), przedstawiciele samorządów biorących udział w projekcie podpisali umowy na pierwszy etap realizacji tego transgranicznego projektu strażackiego, polegającego na zakupie nowych samochodów ratowniczych dla samorządów powiatu siemiatyckiego

  To samochody na podwoziu MAN-a, typu GBA.

Liderem projektu jest Gmina Siemiatycze, a w projekcie udział biorą następujące samorządy:

- Gmina Siemiatycze,

- Gmina Dziadkowice,

- Gmina Milejczyce,

- Gmina Nurzec Stacja,

- Gmina Perlejewo,

- Straż Pożarna w Grodnie na Białorusi.

  Projekt obejmuje dostawę 11 sztuk samochodów strażackich, w tym 9 do samorządów po stronie polskiej, dwa – do jednostki ratowniczej w Grodnie.

 Kolejnym elementem projektu będą wspólne ćwiczenia ratowników z polski oraz Białorusi. Strażacy będą trenować zwalczanie katastrof wielkiej skali takich jak wyciek i podpalenie ropy naftowej lub skażenia chemiczne rzeki Niemen na Białorusi.

  Łączna wartość realizowanego projektu przekracza 2 miliony euro.

  Projekt jest współfinansowany ze środków programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020.

 

W 2019 r., w ramach tego projektu, do gminy Siemiatycze trafił jeden samochód (do OSP Kajanka). w 2020 r. trafi kolejny do OSP Słochy Annopolskie.

 

 

gba kaj 2019 01

gba kaj 2019 02