Zakończyły się remonty dróg powiatowych na terenie gminy Siemiatycze.

  Większość tych dróg została zniszczona w marcu 2018 r., głównie w wyniku czynników atmosferycznych (można o tym przeczytać tutaj).

 Łącznie wyremontowano również prawie 2 km dróg powiatowych, na odcinkach: Boratyniec Ruski - Szerszenie, Wiercień Duży - Romanówka, w Wólce Nadbużnej, przy współfinansowaniu Gminy Siemiatycze.

 Remont był możliwy dzięki współpracy z Powiatem Siemiatyckim. Gmina Siemiatycze dołożyła do tego remontu prawie 0,2 mln zł.

 

  

 

 drogi remonty 2019 09

   Wólka Nadbużma.

 

 

drogi remonty 2019 15

   Boratyniec Ruski - Szerszenie.

 

 

 

drogi remonty 2019 01

    Wiercień Duży - Tołwin.