Trwa kapitalny remont stacji uzdatniania wody w Kłopotach Stanisławach.

 

  Zakres rzeczowy pracy, to m.in.:  wymiana sterowania SUW na pełnoautomatyczną (będą zainstalowane: panel operatorski, sygnalizacja stanów alarmowych, czujniki pływakowe, powiadamianie SMS operatora o stanach nieprawidłowych, sterowanie automatyczne, sterowanie ręczne), montaż aparatury kontrolno – pomiarowej, budowa nowej posadzki wraz z podestami pod zbiorniki, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji oświetleniowej wewnątrz, budowa instalacji oświetleniowej zewnątrz (led), przebudowa pomiaru energetycznego, odnowienie i ocieplenie elewacji.

  Remont będzie kosztował prawie 2,7 mln zł. Gmina Siemiatycze otrzymała dofinansowanie na te prace w wysokości prawie 2 mln zł. Jest to projekt pod nazwą  „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty - Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew”.

  Wykonawcą jest firma „Aqua – Soft” z Białegostoku.

 

suw remont 2020 01

suw remont 2020 02

suw remont 2020 05

suw remont 2020 10

suw remont 2020 12

  (czerwiec 2020)

 

 

 

 

suw rem 2020 03 01

suw rem 2020 03 02

suw rem 2020 03 05

suw rem 2020 03 06

   (sierpień 2020)