Nazwa zadania : Rekultywacja – remont rolniczej drogi dojazdowej na gruntach wsi Tołwin – etap I. Do przetargu stanęło 6 firm.

aaaaa

Nazwa zadania : Rekultywacja – remont rolniczej drogi dojazdowej na gruntach wsi Tołwin – etap I. Do przetargu stanęło 6 firm. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę, złożoną przez Usługi Transportowe – Henryk Boguszewski, Baciki Dalsze.
Koszt inwestycji to 113 130,86 zł.