Tytuł inwestycji: Budowa budynku garażowego w Kajance. Zadanie zrealizawano w latach 2012-2013 r. ze środków własnych Gminy Siemiatycze.

Budowa budynku garażowego w Kajance

Tytuł inwestycji: Budowa budynku garażowego w Kajance.

Zadanie zrealizowano w latach 2012-2013 r. ze środków własnych Gminy Siemiatycze. W ramach inwestycji wykonano roboty Roboty ziemne; Fundamenty; Roboty zbrojarskie fundamentów; Izolacje fundamentów; Posadzki; Wykonanie przyziemia; Roboty zbrojarskie przyziemia; Poddasze; Dach - konstrukcja dachu, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, orynnowanie; Roboty wykończeniowe - wewnętrzne, zewnętrzne docieplenie fundamentów i cokołu fundamentowego, ocieplenie ścian; Rusztowania; Stolarka; Instalacje i wyposażenie; Utwardzenie - roboty ziemne, warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię z kostki; Ułożenie kostki i krawężników..

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu w zł
Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość zadaniaBudżet gminy
Planowane wydatkiFaktyczne wydatki
Budowa budynku garażowego w Kajance 96 384,45
(2012r.)

72 122,98
(2013r.)
 168 507,43  168 507,43
RAZEM 168 507,43 168 507,43 168 507,43

 

Galeria

Budowa budynku garażowego w Kajance Budowa budynku garażowego w Kajance Budowa budynku garażowego w Kajance

 

Mapa