Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Siłownia zewnętrzna „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Belka gora PROW w ramach LGD

Tytuł projektu: Siłownia zewnętrzna „W zdrowym ciele zdrowy duch” szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Osiągnięte cele realizacji operacji: Inwestycja przyczynia się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Cele operacji: Umożliwienie mieszkańcom wsi Wólka Nadbużna rozwijania aktywnego trybu życia poprzez budowę siłowni zewnętrznej. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Wólka Nadbużna przez promocję aktywnego trybu życia.

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu
Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość projektuBudżet gminyŚrodki UEInne
Planowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatki

Siłownia zewnętrzna „W zdrowym ciele zdrowy duch” szansą na aktywny tryb życia w miejscowości Wólka Nadbużna

90 067,53 (wydatek
poniesiono w 2014)

78442,53 78442,53 11 625,00 11 625,00    
RAZEM 90 067,53 78442,53 78442,53 11 625,00 11 625,00    

 

Galeria

Siłownia zewnętrzna „W zdrowym ciele zdrowy duch” Siłownia zewnętrzna „W zdrowym ciele zdrowy duch” Siłownia zewnętrzna „W zdrowym ciele zdrowy duch” Siłownia zewnętrzna „W zdrowym ciele zdrowy duch”