Gmina Siemiatycze partycypowała w kosztach przebudowy nawierzchni bitumicznej odcinków dróg powiatowych na terenie gminy (Kłopoty – Stanisławy  - Krasewice oraz Rogawka – Korzeniówka)

Gmina dołożyła 300 tysięcy złotych do remontu dróg powiatowych

Gmina Siemiatycze partycypowała w kosztach przebudowy nawierzchni bitumicznej odcinków dróg powiatowych na terenie gminy (Kłopoty – Stanisławy  - Krasewice oraz Rogawka – Korzeniówka)

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę – firmę FREDRO Sp. Z.o.o z Osiecka. Cena oferty to 662949,69 zł za całe zadanie w ramach którego oprócz wyżej wspomnianych dróg przebudowie poddane zostaną nawierzchnie dróg Ostrożany – Koski  Wypychy oraz droga w Grodzisku.

 

Galeria

Gmina dołożyła 300 tysięcy złotych do remontu dróg powiatowych Gmina dołożyła 300 tysięcy złotych do remontu dróg powiatowych Gmina dołożyła 300 tysięcy złotych do remontu dróg powiatowych Gmina dołożyła 300 tysięcy złotych do remontu dróg powiatowych Gmina dołożyła 300 tysięcy złotych do remontu dróg powiatowych Gmina dołożyła 300 tysięcy złotych do remontu dróg powiatowych