Tytuł projektu: Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wiercień Duży, Wiercień Duży – Wyromiejki - Czartajew. Projekt został zrealizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wiercień Duży, Wiercień Duży – Wyromiejki - Czartajew.

Tytuł projektu: Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wiercień Duży, Wiercień Duży – Wyromiejki - Czartajew.

Projekt został zrealizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Opis zadań zrealizowanych: Opracowanie dokumentacji, wymiana nawierzchni drogowej.
Zakładany produkt: długość przebudowanych dróg – 8198mb
Zakładanie/osiągnięte rezultaty: skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu /w tys. zł/

Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacji

Wartość projektu

Budżet gminy

Budżet Państwa

Środki UE

Inne

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wiercień Duży, Wiercień Duży – Wyromiejki - Czartajew.

2456,9

1228,5

1228,5

1228,4

1228,4

 

 

 

 

RAZEM

2456,9

1228,5

1228,5

1228,4

1228,4

 

 

 

 

 

Galeria

Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wiercień Duży, Wiercień Duży – Wyromiejki - Czartajew. Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wiercień Duży, Wiercień Duży – Wyromiejki - Czartajew. Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wiercień Duży, Wiercień Duży – Wyromiejki - Czartajew.

 

Mapa