Tytuł projektu: Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: Nr 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109495B, 109512B. Projekt został zrealizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych

Tytuł projektu: Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: Nr 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109495B, 109512B.

Projekt został zrealizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Opis zadań zrealizowanych: Opracowanie dokumentacji, wymiana nawierzchni drogowej.
Zakładany produkt: długość przebudowanych dróg – 11 563 mb
Zakładanie/osiągnięte rezultaty: skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego


Harmonogram finansowy realizacji projektu /w tys. zł/
Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość projektuBudżet gminyBudżet PaństwaŚrodki UEInne
Planowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatki
Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: Nr 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109495B, 109512B. 2 984
(2010r.)
1 492 1 492 1 492 1 492        
RAZEM 2 984 1 492 1 492 1 492 1 492        

 

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach NPPDL

 

Galeria

Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju Dobre drogi szansą rozwoju

 

Mapa