Tytuł projektu: Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja

PROW w ramach LGD

Tytuł projektu: Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja

Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Opis zadań zrealizowanych sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, remont świetlicy wiejskiej

Cel główny:

  1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemiatycze - Stacja;

Cele szczegółowe:

  1. Poszerzenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Siemiatycze.
  2. Wzrost inicjatyw społeczno-gospodarczych wynikający ze wzrostu aktywności mieszkańców dzięki uczestnictwu w imprezach kulturalno – rekreacyjnych. Cele projektu są zgodne z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Harmonogram finansowy realizacji projektu /w tys. zł/

Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacji

Wartość projektu

Budżet gminy

Budżet Państwa

Środki UE

Inne

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja

 

334

132

132

 

 

202

202

 

 

RAZEM

334

132

132

 

 

202

202

 

 

 

Galeria

Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja

 

Mapa